Ir a versión en castellano

Segons la formació valencianista, l’estudi que acaba de traure a licitació la Conselleria no servirà de res sense la implicació del Ministeri de Foment.

• En resposta a les preguntes de Baldoví i del senador Mulet, el Ministeri es reafirma en el seu projecte sobre la V-30, que descuida la mobilitat no motoritzada
.

El Ministeri de Foment ha contestat de manera «absolutament decepcionant» les preguntes que, a instàncies de Compromís per Xirivella, li van fer Joan Baldoví i el senador Carles Mulet en relació amb el projecte de remodelació de la V-30 i l’accés a València des de l’autovia A-3, un projecte que condiciona qualsevol millora de la mobilitat de Xirivella a peu, en bicicleta o en transport públic.

A començament de març Baldoví y Mulet van registrar una bateria de preguntes que, intencionadament, coincidien amb les que el mateix Ábalos va presentar en 2017 a qui aleshores era ministre de Foment, el popular Iñigo de la Serna. Les preguntes se centraven en la falta de millores en el projecte quant a accessibilitat i mobilitat per al transport públic i també per als centenars de persones que cada dia han de travessar a peu o bicicleta el pont que dona entrada a l’avinguda del Cid.

«La resposta que el ministre Ábalos ens ha fet arribar este mes és un altre poal d’aigua freda», explica Ricard Barberà, portaveu de Compromís per Xirivella, «ja que reitera la resposta que ens va donar anteriorment: que està pendent la licitació de la redacció del projecte definitiu d’augment de la capacitat de la V-30 i que la prioritat és la connexió directa entre la V-30 i la A-3 en sentit Madrid. És a dir, l’únic que els interessa és que els camions que salen del port puguen arribar més fàcilment a Madrid. Res d’un projecte integral que humanitze l’entorn, que reduïsca l’impacte de soroll i contaminació, que facilite el transport públic entre banda i banda del nou llit del Túria i res d’una passarel·la segregada que permeta que les persones es puguen desplaçar més còmodament i de manera segura a peu, en bicicleta o en cadira de rodes. Ábalos no pot al·legar desconeixement, perquè ell mateix demanava estes coses fa tres anys només.»

L’estudi de la Conselleria: una cortina de fum?

La resposta del Ministeri coincideix amb la licitació que acaba de traure la Conselleria de Política Territorial, en mans del PSPV-PSOE, per a redactar un estudi de millora de la connexió entre València i Xirivella. «Fa molts anys que Compromís per Xirivella, igual com les plataformes veïnals, treballem per millorar el transport públic i les connexions entre València i Xirivella i ens alegrem de qualsevol pas, per xicotet que siga, en eixa direcció. No qüestionem la necessitat de l’estudi, però que no ens venguen fum. Els 164.000 euros que costarà este estudi no serviran de res si el conseller Arcadi Espanya no parla amb el ministre Ábalos i aclarixen quines millores està disposat a realitzar el Ministeri, quin és el compromís polític d’Ábalos Ja estem cansats d’informes i estudis que es queden al calaix i que no serveixen per a res», denuncia Barberà.

A més, recorda Compromís, l’alcalde de Xirivella, Michel Montaner, és diputat en les Corts, està integrat en la comissió de mobilitat i, políticament, és molt pròxim a Ábalos. «Mentre el Ministeri no és pronuncie, esta licitació pot quedar en una mera cortina de fum, i això és el que hauria d’exigir l’alcalde de Xirivella i també els seus socis de govern de Podem», demana Barberà.

Per últim, Compromís per Xirivella advertix que els seus representants, tant a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies o a les Corts Valencianes i al Consell, com al Congrés o al Senat, estan seguint molt de prop esta qüestió i prendran totes les iniciatives que consideren oportunes.

ℹ️ Resposta del Govern espanyol a les preguntes

ℹ️ Preguntes registrades per Joan Baldoví (Congrés) al Govern espanyol

ℹ️ Preguntes registrades per Carles Mulet (Senat) al Govern espanyol

ℹ️ Preguntes de José Luis Ábalos (2017) al Govern espanyol

ℹ️ Resposta del Govern espanyol a José Luis Ábalos

ℹ️ Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de l’estudi informatiu de “Plataforma reservada per al transport públic entre València i Xirivella”

ℹ️ Què diu la premsa?
Nou Horta, El Periódico de Aquí, Levante-EMV, Hortanoticias, El Periòdic.com

ℹ️ Intervenció del nostre portaveu, Ricard Barberà, en el ple ordinari de febrer: https://youtu.be/flp1PgqNMu0

➡️ Al·legacions presentades per l’Ajuntament

➡️ Resposta del Ministeri de Foment a les al·legacions

➡️ Avantprojecte de modificació de la V-30 al pas per Xirivella: Anàlisi de la proposta del Ministeri de Foment 

****************

Versión en castellano

Compromís exige a Ábalos que no frene la movilidad de Xirivella con València

  • Según la formación valencianista, el estudio que acaba de sacar a licitación la Conselleria no servirá de nada sin la implicación del Ministerio de Fomento. 
  • En respuesta a las preguntas de Baldoví y del senador Mulet, el Ministerio se reafirma en su proyecto sobre la V-30, que descuida la movilidad no motorizada.

El Ministerio de Fomento ha contestado de manera «absolutamente decepcionante» las preguntas que, a instancias de Compromís per Xirivella, le hicieron Joan Baldoví y el senador Carles Mulet en relación con el proyecto de remodelación de la V-30 y el acceso a València desde la autovía A-3, un proyecto que condiciona cualquier mejora de la movilidad de Xirivella a pie, en bicicleta o en transporte público. 

A principios de marzo Baldoví y Mulet registraron una batería de preguntas que, intencionadamente, coincidían con las que el propio Ábalos presentó en 2017 a quien entonces era ministro de Fomento, el popular Iñigo de la Serna. Las preguntas se centraban en la falta de mejoras en el proyecto en cuanto a accesibilidad y movilidad para el transporte público y también para los centenares de personas que cada día tienen que atravesar a pie o bicicleta el puente que da entrada a la avenida del Cid.  

«La respuesta que el ministro Ábalos nos ha hecho llegar este mes es otro jarro de agua fría», explica Ricard Barberà, portavoz de Compromís per Xirivella, «puesto que reitera la respuesta que nos dio anteriormente: que está pendiente la licitación de la redacción del proyecto definitivo de aumento de la capacidad de la V-30 y que la prioridad es la conexión directa entre la V-30 y la A-3 en sentido a Madrid. Es decir, lo único que les interesa es que los camiones que salen del puerto puedan llegar más fácilmente a Madrid. Nada de un proyecto integral que humanice el entorno, que reduzca el impacto de ruido y contaminación, que facilite el transporte público entre parte y parte del nuevo cauce del Turia y nada de una pasarela segregada que permita que las personas se puedan desplazar más cómodamente y de forma segura a pie, en bicicleta o en silla de ruedas. Ábalos no puede alegar desconocimiento, porque él mismo pedía estas cosas hace solo tres años.»

El estudio de la Conselleria: ¿una cortina de humo?

La respuesta del Ministerio coincide con la licitación que acaba de sacar la Consellería de Política Territorial, en manos del PSPV-PSOE, para redactar un estudio de mejora de la conexión entre València y Xirivella. «Hace muchos años que Compromís per Xirivella, igual que las plataformas vecinales, estamos trabajando para mejorar el transporte público y las conexiones entre València y Xirivella y nos alegramos de cualquier paso, por pequeño que sea, en esa dirección. No cuestionamos la necesidad del estudio, pero que no nos vendan humo. Los 164.000 euros que costará este estudio no servirán de nada si el conseller Arcadi España no habla con el ministro Ábalos y aclaran qué mejoras está dispuesto a realizar el Ministerio, cuál es el compromiso político de Ábalos Ya estamos cansados de informes y estudios que se quedan en el cajón y que no sirven para nada», denuncia Barberà.

Además, recuerda Compromís, el alcalde de Xirivella, Michel Montaner, es diputado en Les Corts, está integrado en la comisión de movilidad y, políticamente, está muy próximo a Ábalos. «Mientras el Ministerio no se pronuncie, esta licitación puede quedar en una mera cortina de humo, y eso es lo que tendría que exigir el alcalde de Xirivella y también sus socios de gobierno de Podemos», pide Barberà.Por último, Compromís per Xirivella advierte que sus representantes, tanto en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias o en Les Corts Valencianes y en el Consell, como en el Congreso o en el Senado, están siguiendo muy de cerca esta cuestión y tomarán todas las iniciativas que consideran oportunas.

ℹ️ Respuesta del Gobierno español a las preguntas

ℹ️ Preguntas registradas por Joan Baldoví (Congreso) al Gobierno español

ℹ️ Preguntas registradas por Carles Mulet (Senado) al Gobierno español

ℹ️ Preguntas de José Luis Ábalos (2017) al Gobierno español

ℹ️ Resposta del Govern espanyol a José Luis Ábalos

ℹ️ Pliego de prescripciones técnicas para la redacción del estudio informativo de “Plataforma reservada para el transporte público entre València y Xirivella”

ℹ️ ¿Qué dice la prensa?
Nou Horta, El Periódico de Aquí, Levante-EMV, Hortanoticias, El Periòdic.com

ℹ️ Intervención de nuestro portavoz, Ricard Barberà, en el pleno ordinario de febrero: https://youtu.be/flp1PgqNMu0

➡️ Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento

➡️ Respuesta del Ministerio de Fomento a las alegaciones

➡️ Anteproyecto de modificación de la V-30 al paso por Xirivella: Análisis de la propuesta del Ministerio de Fomento