Ricard Barberà Guillem, portaveu del Grup Municipal Compromís de l’Ajuntament de Xirivella presenta al ple de Xirivella la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Biblioteca de l’actual Direcció General de Família i Dona (anteriorment de la Dona i per la Igualtat) va ser creada el 1986 amb els objectius de promoure i afavorir l’estudi i la investigació sobre dones mitjançant informació bibliogràfica i documental i d’aconseguir que les dones valencianes trobaren en ella un espai propi on es difonguera l’escriptura femenina.

El seu òptim funcionament i la qualitat de la documentació que atresora, amb un fons de més de 11.000 volums, únic a la nostra comunitat autònoma en recollir la pràctica totalitat d’allò que es publica sobre dona i gènere des de finals dels anys 80 fins l’actualitat, la situen al mateix nivell que altres organismes semblants a l’Estat, principalment a Madrid, Catalunya, Andalusia i País Basc, amb els quals està coordinada a través de la Xarxa de Biblioteques i Centres de Documentació de Dones, de la qual és membre fundador.

Durant els seus cinc anys de funcionament s’ha convertit en centre de referència obligada per a professorat i alumnat de les universitats valencianes, públiques o privades, especialitzada en temes de gènere, dones i igualtat, així com per a professorat d’infantil, primària i secundària interessat en qüestions de coeducació, per als i les professionals que treballen en la lluita contra el maltractament i la violència contra les dones i, en definitiva, per una infinitat d’organismes com sindicats, associacions, entitats locals, mitjans de comunicació, fundacions, ONG o persones particulars interessades en treballar qüestions de dones i igualtat d’una manera rigorosa i documentada.

Per tot això, i davant l’amenaça de tancament o possible desprofessionalització (eliminació del lloc de treball de la professional especialitzada que l’atén) d’aquest valuós recurs, que suposaria una pèrdua irreparable per al conjunt del sistema bibliotecari espanyol, així com la privació de un servei públic de lectura i ajuda a la investigació fonamental per a totes les persones usuàries d’aquesta, el grup municipal Compromís presenta la següent:

DEMANEM

1. Que el Ple de l’Ajuntament de Xirivella es pronuncie en contra del tancament o la desprofessionalització de la Biblioteca de la Direcció General de Família i Dona i exigesca a la Direcció General de Família i Dona de la Generalitat el seu manteniment.

2. Que l’Ajuntament de Xirivella mitjançant la Casa de la Dona i el servei de Biblioteques establisca un conveni de col•laboració amb la Direcció General de Família i Dona perquè els xirivellers i xirivelleres se’n puguen beneficiar també del funcionament d’aquesta biblioteca i dels recursos que allí es tenen.

Ricard Barberà Guillem

Xirivella, 19 de desembre de 2011