Ricard Barberà Guillem, portaveu del Grup Municipal Compromís de l’Ajuntament de Xirivella presenta al ple de Xirivella la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

QUE el decret 1117/11 de suport a les famílies per a tasques educatives i destinat a facilitar l’adquisició de llibres de text estableix els següents beneficiaris:

A) Alumnes d’Educació Infantil, Secundària, Batxillerat 1r i 2n i Cicles Grau Mitjà 1r i 2n grups presencials, exclosos els que repetixen el 2n d’ambdós casos, empadronats a la localitat i escolaritzats a:

 

A-1 Els col·legis Ramón y Cajal, Antonio Machado, Rei En Jaume, Gregori Maians, Miguel de Cervantes, Vicent Tosca, Verge de la Salut, Gonzalo Anaya i Ramon Muntaner.

A-2 CP Rafael Altamira, ensenyament en valencià, i l’IES de La Misericòrdia de València.

A-3 Residents a la plaça Vicentica la Serrana que estiguen escolaritzats en centres públics o concertats de Xirivella o de Mislata.

A-4 Centres d’Educació Especial, menors de 18 anys.

 

QUE aquestes bases exclouen els alumnes empadronats a Xirivella que han de matricular-se en altres centres públics per poder accedir a una oferta educativa que no ofereixen els centres relacionats.

QUE en la campanya “Suport a les famílies per a tasques educatives 2011-2012” van veure denegada la seua petició diversos alumnes de Xirivella per aquest motiu.

QUE, d’altra banda, en la comunitat educativa de Xirivella (consells escolars, centres educatius, ampes, professorat a títol individual…) s’estan promovent diversos projectes orientats a implantar alternatives tant a la compra de llibres de text (com els bancs de llibres, els llibres en préstec, etc.) com a l’ús de llibres de text convencionals per tal de substituir-los per altres recursos educatius (plataforma Moodle, pissarres digitals, biblioteca d’aula, recursos educatius oberts sota llicència Creative Commons…) que permeten elaborar materials propis per al desenvolupament curricular,

QUE l’èxit de la implantació d’aquestes innovacions educatives necessitarà de la màxima col·laboració institucional de l’Ajuntament de Xirivella, tant pel que fa a recursos materials i de personal com pressupostaris.

Per tant,

 

DEMANEM

  1. QUE a partir d’ara les bases de la campanya “Suport a les famílies per a tasques educatives” incloguen com a beneficiaris d’aquestes ajudes els alumnes empadronats a Xirivella que han de matricular-se en altres centres públics de la Comunitat per poder accedir a una oferta educativa absent als centres relacionats en el decret 1117/11.
  2. QUE l’Ajuntament de Xirivella pose els seus recursos materials i de personal a disposició de la comunitat educativa en els esmentats projectes d’innovació pedagògica,
  3. QUE, independentment de les ajudes de la campanya “Suport a les famílies per a tasques educatives 2012-2013”, es dote pressupostàriament el suport a aquests projectes d’innovació pedagògica.
  4. QUE se sol·licite a la Conselleria d’Educació que accelere la implantació dels recursos TIC (ordinadors, pissarres digitals, etc.) als centres educatius públics de Xirivella que faciliten el desenvolupament dels esmentats projectes d’elaboració de materials propis de desenvolupament curricular.
  5. QUE, d’acord amb l’apartat quart, l’Annex II, de l’Ordre 93/2010, de 14 de desembre, de la Conselleria d’Educació, se sol·liciten a la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents les ajudes destinades a sufragar les despeses dels centres docents públics de Xirivella derivades de l’elaboració del seu propi material per al desenvolupament curricular.
  6. QUE es done difusió a la modificació de les bases de l’esmentada campanya de suport a les famílies entre la comunitat educativa de Xirivella esmentada en el punt 1 per tal que les persones interessades se’n puguen beneficiar.
  7. QUE així mateix es done difusió a la disposició de l’Ajuntament a prestar suport als projectes d’innovació pedagògica que es puguen desenvolupar en els centres educatius públics de Xirivella destinats tant a implantar alternatives a la compra de llibres de text com a l’elaboració de materials curriculars propis.

Ricard Barberà Guillem

Xirivella, 23 de febrer de 2012