Dades pendents de revisió

Regidora i regidorsSin título333

Ricard Barberà i Guillem 
Professió: investigador a l’Institut de Biomecànica de València

Estudis: enginyer en organització industrial

– Portaveu del grup municipal de Compromís per Xirivella
Retribucions: 195,98 euros per assistència a cada sessió del ple

—1r tinent alcalde
Retribucions: 0 €

—Regidor de Benestar Social
Comprén les següents competències: la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb serveis socials, integració social, cooperació per al desenvolupament, dependència i desnonaments.
Retribucions: 0 €

—Representant del grup Compromís per Xirivella en la Junta de govern local
Retribucions: 103,81 euros per assistència a cada sessió

—President de l’Àrea de Transparència i Economia i en l’Àrea de Benestar i Drets Socials
Retribucions: 103,81 euros per assistència a cada sessió

—Representant del grup Compromís per Xirivella en la Comissió Informativa d’Hisenda, Comptes, Règim Interior i Personal i en la Comissió Informativa de Cultura i Intervenció Social
Retribucions: 103,81 euros per assistència a cada sessió

—Vocal de Consell del Barri de la Llum, vocal del Consell de Medi Ambient, president del Consell de Benestar Social, vocal del Consell Escolar del CP Ramon y Cajal
Retribucions: 0 €

• Contribució mensual a Compromís: 73,12 €, desglossats en
36,56 € (50%) per al col·lectiu local,
18,26 € (25%) per al col·lectiu comarcal,
18,26 € (25%) per al partit (Bloc)

 

Puri Botella Garcíafoto-puri
Professió: desocupada, treballa esporàdicament com a cuinera

Estudis primaris

—Membre del grup municipal Compromís per Xirivella
Retribucions: 195,98 euros per assistència a cada sessió del ple

—Regidora de Gent Major, Consum i Sanitat
Comprén les següents competències: direcció i gestió dels assumptes relacionats amb gent major, consum i sanitat (incloent-hi control i inspecció).
Retribucions: 0 €

—Representant del grup Compromís per Xirivella en l’Àrea de Transparència i Economia, en l’Àrea de Desenvolupament Sostenible i en l’Àrea de Benestar i Drets Socials
Retribucions: 103,81 euros per assistència a cada sessió

—Representant del grup Compromís per Xirivella en la Comissió Informativa d’Urbanisme, i en la Comissió Informativa de Cultura i Intervenció Social
Retribucions: 103,81 euros per assistència a cada sessió

—Representant del grup Compromís per Xirivella en la Mesa de Contractació
Retribucions: 103,81 euros per assistència a cada sessió

—Vocal del Consorci d’Aigües de l’Horta.
Retribucions: 100 € per sessió (l’abona el Consorci d’Aigües de l’Horta)

—Vocal de Consell del Barri de Sant Ramon i Mont de Pietat, vocal del Consell de Seguretat Ciutadana, presidenta del Consell de Tercera Edat, vocal del Consell Local de Creu Roja, presidenta del comité de Seguretat i Salut, vocal del Consell Escolar de l’IES Gonzalo Anaya.
Retribucions: 0 €

• Contribució mensual a Compromís: 73,12 €, desglossats en
36,56 € (50%) per al col·lectiu local,
18,26 € (25%) per al col·lectiu comarcal,
18,26 € (25%) per al partit (Gent de Compromís)

 

Josep Manel Moret i Cabucholafoto-moret
Professió: gestor energètic
Estudis: Llicenciat en Ciències Polítiques

—Membre del grup municipal Compromís per Xirivella
Retribucions: 0 € euros per assistència a cada sessió del ple

—Regidor de Personal i Seguretat Ciutadana
Comprén les següents competències: direcció i gestió dels assumptes relacionats amb el personal al servei de l’administració municipal, Policia Local i Protecció Civil.
Retribucions: dedicació completa, 31.091,13 € bruts anuals

—Representant del grup Compromís per Xirivella en l’Àrea de Transparència i Economia, en l’àrea de Desenvolupament Sostenible i en l’Àrea de Benestar i Drets Socials
Retribucions: 0 €

—President de la comissió infomativa d’Urbanisme, Representant del grup Compromís per Xirivella en la Comissió Informativa d’Hisenda, Comptes, Règim Interior i Personal
Retribucions: 0 €

—Vocal de Consell del Barri Centre (Camí Fondo), president del Consell de Seguretat Ciutadana, vocal del Consell de Participació Ciutadana, vocal del Consell de la Tercera Edat, vocal del consell Local de la Creu Roja, vocal del Comité de Seguretat i Salut, vocal del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València, vocal del Consorci d’Aigües de l’Horta, vocal de la Comunitat d’Usuaris d’Abocaments Quart-Benàger.
Retribucions: 0 €

• Contribució anual a Compromís: 3.109 €, desglossats en
1554,5 € (50%) per al col·lectiu local,
777,25 € (25%) per al col·lectiu comarcal,
777,25 € (25%) per al partit (Bloc)

 

Josep Manuel Agustí Camposfoto-josep-2
Professió: traductor
Estudis: Llicenciat en Filologia Hispànica (valencià)

—Membre del grup municipal Compromís per Xirivella
Retribucions: 195,98 euros per assistència a cada sessió del ple

—Regidor de Transparència i Informació
Comprén les següents competències: direcció i gestió dels assumptes relacionats amb transparència i informació municipal, incloent-hi la gestión del Butlletí d’Informació Municipal, el gabinet d’informació i l’administració electrònica.
Retribucions: 0 €

—Representant del grup Compromís per Xirivella en l’Àrea de Transparència i Economia, en l’Àrea de Desenvolupament Sostenible i en l’Àrea de Benestar i Drets Socials
Retribucions: 103,81 euros per assistència a cada sessió

—Representant del grup Compromís per Xirivella en la Comissió Informativa d’Hisenda, Comptes, Règim Interior i Personal
Retribucions: 103,81 euros per assistència a cada sessió

—Vocal de Consell del Barri de Samarra, president del Consell rector del BIM (Crònica), vocal de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima (FEMP).
Retribucions: 0 €

• Contribució mensual a Compromís: 73,12 €, desglossats en
36,56 € (50%) per al col·lectiu local,
18,26 € (25%) per al col·lectiu comarcal,
18,26 € (25%) per al partit (Gent de Compromís)

 

 

Declaracions de béns i activitats publicades en el BOPV 9-VII-2015 (pàg. 93 i 95) 

 

 

Altres representacions institucionals de Compromís per Xirivella:

Isabel Botella García: Vocal del Consell de redacció del BIM (Crònica). Retribucions: 0€

 

Assignació econòmica dels pressupostos municipals per al Grup Municipal Compromís per Xirivella:

  • 0 € anuals (la mateixa assignació que la resta de partits)
  • 0 € mensuals per regidor (la mateixa assignació que la resta de partits)

Assessores i assessors retribuïts a càrrec dels pressupostos municipals:

  • Assessora govern Compromís + Sí Se puede. Retribució:  29.711 euros bruts anuals
  • Secretari de grup Municipal Compromís + Sí Se puede. Retribució:  22.831,31 euros bruts anuals

Retribucions totals del govern municipal

Documentació