Ir a versión en castellano

Compromís per Xirivella ha proposat a la resta de grups la presentació d’una moció conjunta per a exigir dues mesures que contribuïsquen a reduir les aglomeracions (i, per tant la possibilitat de contagis) que cada matí es produeixen en els autobusos que unixen esta ciutat de l’Horta Sud amb València. 

D’una banda, demana a l’Autoritat de Transport Metropolità de València que exercisca la seua autoritat per posar en marxa de manera urgent les mesures necessàries per a augmentar la freqüència de pas dels autobusos que presten el servici de transport públic a Xirivella, per a reduir les aglomeracions que s’hi produeixen, per a controlar l’aforament i per a reforçar les mesures de prevenció davant el risc de contagi per COVID-19.

D’una altra, la moció insta Renfe i el Ministeri de Transports a implantar de manera urgent la gratuïtat de la línia C-3 de tren, almenys mentre dure la situació de pandèmia, i a incrementar les freqüències del servici. 

“És intolerable que, en una situació crítica com la que vivim, els autobusos que passen per Xirivella vagen atestats de gent cada matí, amb el consegüent risc de contagi, i al mateix temps els trens vagen pràcticament buits”, critica Ricard Barberà, portaveu de Compromís per Xirivella. “A Xirivella tenim molts problemes amb el transport públic: és car, insuficient en les hores punta, poc accessible… i ara, amb la pandèmia, també és perillós. Cada dia centenars de xirivellers i, sobretot, xirivelleres, pugen a l’autobús amb por, conscients que no podran guardar les distàncies de seguretat mínimes i que la mascareta resulta una protecció insuficient en estos casos”, explica Barberà.

Segons Compromís, és urgent reforçar el servici d’autobusos i controlar l’aforament. A més, consideren que la gratuïtat de la línia C-3 incentivaria l’ús del tren i això ajudaria a repartir el flux de viatgers cap a València i reduir les aglomeracions, de manera que pot ser una mesura complementària al necessari augment de les freqüències de pas de l’autobús.Com assenyalava la moció que, a iniciativa de Compromís, va aprovar el Ple de Xirivella el passat mes de setembre, la línia C-3 presenta múltiples deficiències que caldria resoldre: és lenta, ofereix poques freqüències, és cara, poc accessible, no té integració tarifària amb la resta del transport metropolità, etc. i, per això té un ús molt reduït. “Som conscients de les deficiències del servici i continuem reivindicant la modernització de la línia de tren, però en estos moments tan crítics la prioritat és parar la pandèmia, i, en este sentit, promoure l’ús de la línia C-3 pot ser una ferramenta ben útil per a aconseguir que el transport públic de Xirivella siga més segur”, considera Barberà.

ℹ️ Moció: Per l’increment de la freqüència dels autobusos i la gratuïtat de la C-3

Versión en castellano

Compromís Xirivella exige más autobuses y tren gratuito para reducir las aglomeraciones en el transporte público

  • Compromís propone una moción al resto de grupos para evitar que el transporte público sea un foco de contagio.

Compromís por Xirivella ha propuesto al resto de grupos la presentación de una moción conjunta para exigir dos medidas que contribuyan a reducir las aglomeraciones (y, por tanto la posibilidad de contagios) que cada mañana se producen en los autobuses que unen esta ciudad de l’Horta Sur con València.  

Por un lado, pide a la Autoridad de Transporte Metropolitano de València que ejerza su autoridad para poner en marcha de manera urgente las medidas necesarias para aumentar la frecuencia de  de los autobuses que presten el servicio de transporte público en Xirivella, para reducir las aglomeraciones que se  producen, para controlar el aforo y para reforzar las medidas de prevención ante el riesgo de contagio por COVID-19.

Por otro, la moción insta a Renfe y al Ministerio de Transportes a implantar de manera urgente la gratuidad de la línea C-3 de tren, al menos mientras dure la situación de pandemia, y a incrementar las frecuencias del servicio. 

“Es intolerable que, en una situación crítica como la que vivimos, los autobuses que pasan por Xirivella vayan atestados de gente cada mañana, con el consiguiente riesgo de contagio, y al mismo tiempo los trenes vayan prácticamente vacíos”, critica Ricard Barberà, portavoz de Compromís por Xirivella. “En Xirivella tenemos muchos problemas con el transporte público: es caro, insuficiente en las horas punta, poco accesible… y ahora, con la pandemia, también es peligroso. Cada día centenares de xirivellers  y, sobre todo, xirivelleres, suben al autobús con miedo, conscientes de que no podrán guardar las distancias de seguridad mínimas y que la mascarilla resulta una protección insuficiente en estos casos”, explica Barberà.

Según Compromís, es urgente reforzar el servicio de autobuses y controlar el aforo. Además, consideran que la gratuidad de la línea C-3 incentivaría el uso del tren y esto ayudaría a repartir el flujo de viajeros hacia València y reducir las aglomeraciones, de forma que puede ser una medida complementaria al necesario aumento de las frecuencias de  del autobús.Como señalaba la moción que, a iniciativa de Compromís, aprobó el Pleno de Xirivella el pasado mes de septiembre, la línea  C-3 presenta múltiples deficiencias que habría que resolver: es lenta, ofrece pocas frecuencias, es cara, poco accesible, no tiene integración tarifaria con el resto del transporte metropolitano, etc. y, por eso tiene un uso muy reducido. “Somos conscientes de las deficiencias del servicio y continuamos reivindicando la modernización de la línea de tren, pero en estos momentos tan críticos la prioridad es parar la pandemia, y, en este sentido, promover el uso de la línea C-3 puede ser una herramienta muy útil para conseguir que el transporte público de Xirivella sea más seguro”, considera Barberà.

ℹ️ Moción: https://xirivella.compromis.net/files/2021/01/Mocio_gratuitatC-3_CS.pdf