Ir a versión en castellano

Ací teniu el nostre article en el Crònica de març de 2021

Enguany el bitxo ens ha tornat a deixar sense falles. Volem començar amb una abraçada forta a tot el col·lectiu faller de Xirivella. Tornarem! I tant que tornarem amb més ganes de festa, més crítica i pólvora i música.

En Compromís Xirivella seguim denunciant, ho féiem quan estàvem al govern i continuem fent-ho ara, el desmantellament encobert de la via del tren de rodalia C3, amb la passivitat còmplice del Sr. alcalde, que des que governa el PSOE a Madrid el veiem molt relaxat en el tema del transport. Ni cinc anys de la “Declaració de Xirivella” per a demanar millores en la línia de tren, ni reivindicació de cara a la Conselleria de Transports que depén del seu partit al govern de la Generalitat. 

En Compromís tenim clar que el transport i les infraestructures a Xirivella són un tema capital, per això ho treballem des de tots els àmbits de  representació política, ja siga a les Corts Valencianes o al Congrés i Senat a Madrid. Amb iniciatives recents per aturar el desdoblament del pont de connexió de la V-30 amb la carretera de Madrid amb un impacte molt greu al barri de la Llum i Vicentica la Serrana i sense millores en les comunicacions a peu, en bicicleta o transport públic. Per això en els últim plens hem portat diverses mocions al ple de l’Ajuntament reivindicant les inversions i infraestructures que demana la Xirivella del segle XXI. Per què el bus llançadorano arriba a la parada del metro Avinguda del Cid amb major freqüència de combois i més fàcil accés? Si hi ha alguna justificació tècnica, per què no la dona ningú? Per què no en parla l’article de la pàgina 3 d’este Crònica? 

S’ha parlat molt sobre la llei de lloguer per facilitar l’accés a la vivenda de forma segura a molta gent que pateix moltes dificultats. Des de Compromís continuem treballant perquè l’Ajuntament de Xirivella, faça també els seus deures a nivell local i regularitze tots els habitatges municipals després de dècades d’abandonament. Seguim i seguirem!

Descarrega’t l’article en PDF

********************************

Versión en
castellano

¡Más y mejor transporte público!

Este año el bicho nos ha vuelto a dejar sin fallas. Queremos empezar con un abrazo fuerte a todo el colectivo fallero de Xirivella. Volveremos! Claro que volveremos con más ganas de fiesta, más crítica y pólvora y música.

En Compromís Xirivella seguimos denunciando, lo hacíamos cuando estábamos en el gobierno y continuamos haciéndolo ahora, el desmantelamiento encubierto de la vía del tren de cercanía C3, con la pasividad cómplice del Sr. alcalde, que desde que gobierna el PSOE en Madrid lo vemos muy relajado en el tema del transporte. Ni cinco años de la “Declaración de Xirivella” para pedir mejoras en la línea de tren, ni reivindicación de cara a la Conselleria de Transportes que depende de su partido en el gobierno de la Generalitat. 

En Compromís tenemos claro que el transporte y las infraestructuras en Xirivella son un tema capital, por eso lo trabajamos desde todos los ámbitos de representación política, ya sea en las Cortes Valencianas o en el Congreso y Senado en Madrid. Con iniciativas recientes para parar el desdoblamiento del puente de conexión de la V-30 con la carretera de Madrid con un impacto muy grave en el barrio de la Luz y Vicentica la Serrana y sin mejoras en las comunicaciones a pie, en bicicleta o transporte público. Por eso en hemos llevado varias mociones al pleno del Ayuntamiento reivindicando las inversiones e infraestructuras que pide la Xirivella del siglo XXI. ¿Por qué el bus lanzadera no llega a la parada del metro Avenida del Cid con mayor frecuencia de convoyes y más fácil acceso? Si hay alguna justificación técnica, ¿por qué no la da nadie? ¿Por qué no habla de esto el artículo de la página 3 de este Crónica? 

Se ha hablado mucho sobre la ley de alquiler para facilitar el acceso a la vivienda de forma segura a mucha gente que sufre dificultades. Desde Compromís continuamos trabajando para que el Ayuntamiento de Xirivella, haga también sus deberes a nivel local y regularice todas las viviendas municipales después de décadas de abandono. ¡Seguimos y seguiremos!

Descárgate el artículo en PDF