Ricard Barberà, cum laude per la seua tesi sobre millores en la qualitat de vida de les persones en cadira de rodes

Ir a versión en castellano

  • L’actual portaveu de Compromís i següent alcalde de Xirivella, segons el pacte de govern local, aconsegueix la màxima qualificació del Tribunal

El portaveu de Compromís i regidor de Benestar Social de l’Ajuntament de Xirivella,Tesis_R_Barbera2 Ricard Barberà, va defensar el dia 15 de gener la seua tesi doctoral al saló d’actes de l’Institut de Biomecànica de València, en el campus de la Universitat Politècnica de València. Es tracta d’una exhaustiva investigació destinada a millorar la qualitat de vida de les persones que han d’utilitzar cadira de rodes i que el tribunal ha proposat que siga qualificada excel·lent cum laude.

En concret, estableix una sèrie de recomanacions de disseny de coixins per evitar, per exemple, les úlceres per pressió o els problemes derivats per la temperatura. Les conclusions de l’estudi permetran millorar el procés de producció dels coixins i també ajudarà el treball diari dels professionals clínics.

La tesi, elaborada íntegrament per Barberà i dirigida pels doctors Álvaro Page del Pozo i Miguel López Torres, s’ha llegit en un acte públic i estarà disponible per a la comunitat científica i el públic en general. Això contrasta amb l’actitud d’altres polítics, com l’expresident de la Generalitat Francisco Camps, qui no va fer pública la seua tesi, cosa que continua generant seriosos dubtes sobre la seua autoria.

Xirivella tindrà per primera vegada un alcalde doctorat

Ricard Barberà treballa en l’Institut de Biomecànica de València i serà alcalde de Xirivella en 2017, segons el pacte de Govern acordat en la Corporació. Es convertirà, així, en el primer alcalde doctorat de Xirivella.

Barberà li lleva importància a este fet i trenca una llança en favor dels investigadors. «La falta d’inversions en R+D fa que la majoria de les tesis doctorals es realitzen a temps parcial i llevant temps de la família, l’oci o la son. Lamentablement els investigadors no es poden dedicar plenament als seus estudis perquè necessiten menjar i portar nòmina a casa, en el millor dels casos», assegura el portaveu de Compromís qui conclou: «és una llàstima que personal brillant haja d’anar-se’n a l’estranger per continuar les investigacions».

Celebració del col·lectiu local

Durant la jornada de reflexió que el col·lectiu de Compromís per Xirivella havia programat 20160117140359per al cap de setmana següent, els dies 16 i 17, Ricard Barberà va rebre l’enhorabona dels seus companys i companyes, que li regalaren un pastís. Per la seua banda Ricard va agrair el suport del col·lectiu, especialment en els últims mesos, en què ha hagut de compatibilitzar la Regidoria de Benestar Social amb la revisió final de la tesi.

Versión en castellano

Ricard Barberà, cum laude por su tesis sobre mejoras en la calidad de vida de las personas en silla de ruedas

  • El actual portavoz de Compromís y próximo alcalde de Xirivella, según el pacto de gobierno local, consigue la máxima calificación del Tribunal

El portavoz de Compromís y concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Xirivella, Ricard Barberà, defendió el pasado 15 de enero su tesis doctoral en el salón de actos del Instituto de Biomecánica de Valencia, Campus de la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de una exhaustiva investigación destinada a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen que utilizar silla de ruedas y que el tribunal ha propuesto que sea calificada como sobresaliente cum laude.

En concreto, establece una serie de recomendaciones de diseño de cojines para evitar, por ejemplo, las úlceras por presión o los problemas derivados por la temperatura. Las conclusiones del estudio permitirán mejorar el proceso de producción de los cojines y también facilitarán el trabajo diario de los profesionales clínicos.

La tesis, elaborada íntegramente por Barberà y dirigida por los doctores Álvaro Page del Pozo y Miguel López Torres, se ha leído en un acto público y estará disponible para la comunidad científica y el público en general. Esto contrasta con la actitud de otros políticos, como el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, quien no hizo pública su tesis, lo que continúa generando serias dudas sobre su autoría.

Xirivella tendrá por primera vez un alcalde doctorado

Ricard Barberà trabaja en el Instituto de Biomecánica de Valencia y será alcalde de Xirivella en 2017, según el pacto de Gobierno abastecido en la Corporación. Se convertirá, así, en el primer alcalde doctorado de Xirivella.

Barberá le quita importancia a este hecho y rompe una lanza en favor de los investigadores. “La falta de inversiones en I + D hace que la mayoría de las tesis doctorales se realicen a tiempo parcial y quitando tiempo de la familia, el ocio o el sueño. Lamentablemente los investigadores no pueden dedicarse plenamente a sus estudios porque necesitan comer y llevar nómina a casa, en el mejor de los casos”, asegura el portavoz de Compromís, quien concluye: “es una lástima que personal brillante deba irse al extranjero para continuar las investigaciones”.

Celebración del colectivo local

Durante la jornada de reflexión que el colectivo de Compromís per Xirivella había organizado para el fin de semana siguiente, Ricard Barberà recibió la enhorabuena de sus compañeros y compañeras, que le regalaron un pastel. Por su parte Ricard agradeció el apoyo del colectivo, especialmente en los últimos meses, en que ha tenido que compatibilizar la Concejalía de Bienestar Social con la revisión final de la tesis.

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *