Ir a versión en castellano

La neteja urbana és un dels temes que més preocupen la ciutadania i que més ens preocupen. En el Ple de juliol, el nostre portaveu, Ricard Barberà Guillem, va fer una proposta important: un pla estratègic de neteja i recollida de residus.

✅ Més pressupost per a neteja i recollida

✅ Més campanyes de conscienciació

✅ Més participació ciutadana

✅ Incorporació de noves tecnologies

✅ Més facilitat per a sancionar

✅ Remunicipalització progressiva dels servicis

#PolíticaÚtil

Un pla estratègic de neteja i de recollida de residus que afronte un dels temes que més preocupa la ciutadania de Xirivella: les deficiències en la neteja urbana. Esta va ser la proposta que Compromís per Xirivella va fer en l’últim plenari. I el moment és ara, quan falta poc perquè acaben les contractes de neteja viària i recollida de residus, dues de les contractes més elevades de l’Ajuntament, ja que sumen vora 900.000 euros. I també quan la situació econòmica de l’Ajuntament permet dotar les contractes de neteja de més mitjans i servicis.

Compromís per Xirivella demana que les noves licitacions incorporen les clàusules necessàries per a poder treballar i avançar en una aproximació global al problema de la neteja i gestió dels residus, des d’una perspectiva centrada en la sostenibilitat i la participació ciutadana, més tenint en compte que són contractes pensades per a molts anys.

Per a Ricard Barberà, portaveu de Compromís per Xirivella, «la renovació d’estes contractes és una oportunitat per atacar el problema de la brutícia en els nostres carrers i fer front als reptes de la sostenibilitat». Per als valencianistes no es tractaria només d’ampliar el pressupost d’estes contractes per a incrementar la neteja amb aigua a pressió o altres activitats de reforç sinó d’avançar cap a una concepció integral de la neteja urbana i posar damunt la taula temes com la sostenibilitat. En este sentit destaca que la reglamentació europea obliga a aconseguir que en 2030 la taxa de reciclatge siga del 60% «i ja fem tard».

El pla estratègic hauria de comptar amb la participació ciutadana i tots els agents involucrats relacionats amb la producció de residus, com són comerços i hostaleria al poble, però també indústries i empreses al polígon.

Aproximació integral a la neteja

Relacionat amb la neteja, el pla estratègic hauria d’incidir en l’estat de les voreres, el manteniment de parcs i jardins, el voltant de les zones de contenidors o la identificació de punts negres. Estos són els punts que avalua, per exemple, l’OCU, en la seua anàlisi de ciutats netes com els més importants en la construcció de la percepció de la neteja per part de la ciutadania. Compromís també destaca la necessitat de realitzar més campanyes d’informació i  sensibilització i de gestionar les multes de manera eficaç.

Smart cities i nous models de recollida de residus

La tecnologia que tenim ara i el nivell de consciència de la societat és més alt que fa uns anys, això hauria de permetre millorar l’eficàcia de la recollida dels residus, pensant en tots els processos involucrats. 

Són moltes ciutats, entre elles València, però també altres poblacions més menudes com l’Eliana, Alcalà de Xivert o Meliana, les que estan implementant la recollida punt a punt, de forma integral o parcial, perquè s’ha demostrat que millora els nivells de reciclatge. I també les que estan impulsant l’ús de nous contenidors amb capacitat de compactació de la càrrega o que donen l’avís de quan estan plens. Això permet recorreguts més eficients dels camions i redueix molèsties innecessàries al veïnat, per exemple per buidatge de contenidors que no estan plens.

«L’alcalde de Xirivella, el Sr. Montaner, que diu ser fan de les smarts cities, té una possibilitat magnífica d’aplicar la tecnologia a coses realment útils per a Xirivella i comprometre’s de forma decidida per la sostenibilitat», sentencia Ricard Barberà.


ℹ +INFO  ➡ Nou Horta Periòdic Local 

Versión en castellano

*************

Compromís per Xirivella propone un plan estratégico de limpieza y recogida de residuos

La limpieza urbana es uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía y que más nos preocupan. En el último Pleno, nuestro portavoz, Ricard Barberà Guillem, va fer una propuesta importante: un plan estratégico de limpieza y recogida de residuos.

✅ Más presupuesto para limpieza y recogida

✅ Más campañas de concienciación

✅ Más participación ciudadana

✅ Incorporación de nuevas tecnologías

✅ Más facilidad para sancionar

✅ Remunicipalización progresiva de los servicios

Un plan estratégico de limpieza y de recogida de residuos que afronte uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía de Xirivella: las deficiencias en la limpieza urbana. Esta fue la propuesta que Compromís per Xirivella hizo en el último plenario. Y el momento es ahora, cuando falta poco para que acaben las contratas de limpieza viaria y recogida de residuos, dos de las contratas más elevadas del Ayuntamiento, que suman cerca de 900.000 euros. Y también cuando la situación económica del Ayuntamiento permite dotar las contratas de limpieza de más medios y servicios. 

Compromís per Xirivella pide que las nuevas licitaciones incorporen las cláusulas necesarias para poder trabajar y avanzar en una aproximación global al problema de la limpieza y gestión de los residuos, desde una perspectiva centrada en la sostenibilidad y la participación ciudadana, más teniendo en cuenta que son contratas pensadas para muchos años.

Para Ricard Barberà, portavoz de Compromís per Xirivella, «la renovación de estas contratas es una oportunidad para atacar el problema de la suciedad en nuestras calles y hacer frente a los retos de la sostenibilidad». Para los valencianistas no se trataría solo de ampliar el presupuesto de estas contratas para incrementar la limpieza con agua a presión u otras actividades de refuerzo sino de avanzar hacia una concepción integral de la limpieza urbana y poner sobre la mesa temas como la sostenibilidad. En este sentido destaca que la reglamentación europea obliga a conseguir que en 2030 la tasa de reciclaje sea del 60% «y ya llegamos tarde».

El plan estratégico tendría que contar con la participación ciudadana y con todos los agentes involucrados relacionados con la producción de residuos, como son comercios y hostelería en el pueblo, pero también industrias y empresas en el polígono. 

Aproximación integral a la limpieza

Relacionado con la limpieza, el plan estratégico tendría que incidir en el estado de las aceras, el mantenimiento de parques y jardines, los alrededores de las zonas de contenedores o la identificación de puntos negros. Estos son los puntos que evalúa, por ejemplo, la OCU, en su análisis de ciudades limpias como los más importantes en la construcción de la percepción de la limpieza por parte de la ciudadanía. Compromís también destaca la necesidad de realizar más campañas de información y sensibilización y de gestionar las multas de forma eficaz.

Smart cities y nuevos modelos de recogida de residuos

La tecnología que tenemos ahora y el nivel de conciencia de la sociedad es más alto que hace unos años, eso tendría que permitir mejorar la eficacia de la recogida de los residuos, pensando en todos los procesos involucrados. 

Son muchas ciudades, entre ellas València, pero también otras poblaciones más pequeñas como L’Eliana, Alcalà de Xivert o Meliana, las que están implementando la recogida punto a punto, de forma integral o parcial, porque se ha demostrado que mejora los niveles de reciclaje. Y también las que están impulsando el uso de nuevos contenedores con capacidad de compactación de la carga o que dan el aviso de cuándo están llenos. Eso permite recorridos más eficientes de los camiones y reduce molestias innecesarias al vecindario, por ejemplo por vaciado de contenedores que no están llenos.

«El alcalde de Xirivella, el Sr. Montaner, que dice ser fan de las smarts cities, tiene una posibilidad magnífica de aplicar la tecnología a cosas realmente útiles para Xirivella y comprometerse de forma decidida por la sostenibilidad», sentencia Ricard Barberà.


ℹ +INFO ➡ Nou Horta Periòdic Local