📣 Cròniques plenàries: octubre

Ir a versión en castellano

 

☝️Precs i preguntes formulats

1️⃣ Volem saber l’estat de l’informe sobre municipalització de l’aigua que estava pràcticament acabat al final de la legislatura passada.➡️Michel Montaner

▶️ Resposta: Les coses estan on estaven, no han fet res. 😲

2️⃣ Quines mesures de coordinació amb la subdelegació del Govern i amb la Policia Nacional s’estan portant a terme per a fer front a les màfies de les ocupacions de pisos. ➡️Michel Montaner

▶️ Resposta: Que s’han reunit mooolt i que si això i allò, però mesures concretes, ni una. 😴

3️⃣ Comencem el sisé mes de legislatura i no sabem res dels consells de barri, que no s’han convocat, ni de la seua proposta de participació ciutadana. ➡️ Isabel Torres

▶️ Resposta: Que estan treballant en un nou model i que ja vorem. 🙄

4️⃣ Mobilitat i infraestructures: Fa tres anys que enviàrem les al·legacions al pla d’ampliació de la V30 del Minsiteri de Foment i no en sabem res. ➡️ Michel Montaner

▶️ Resposta: Sense resposta.🙈🙉🙊

5️⃣ Ens preocupa l’execució dels plans d’igualtat, quin és el balanç de la posada en marxa dels dos plans, l’intern i l’extern? ➡️ Paqui Martínez 🤔

▶️ Resposta: que ja estan en marxa, sense concretar més.

Podeu vore la sessió completa en ➡https://www.youtube.com/watch?v=uVyLXyA5VXo&feature=youtu.be

************

Versión en castellano

☝️Ruegos y preguntas formulados

1️⃣ Queremos saber el estado del informe sobre municipalización del agua que estaba prácticamente acabado al final de la legislatura pasada. ➡️ Michel Montaner

▶️ Respuesta: Las cosas están donde estaban, no han hecho nada. 😲

2️⃣ Qué medidas de coordinación con la subdelegación del Gobierno y con la Policía Nacional se están llevando a cabo para hacer frente a las mafias de las ocupaciones de pisos. ➡️ Michel Montaner

▶️ Respuesta: Que se han reunido mucho y que si esto y lo otro, pero medidas concretas, ni una. 😴

3️⃣ Empezamos el sexto mes de legislatura y no sabemos nada de los consejos de barrio, que no se han convocado, ni de su propuesta de participación ciudadana. ➡️ Isabel Torres

▶️ Respuesta: Que están trabajando en un nuevo modelo y que ya si eso. 🙄

4️⃣ Movilidad e infraestructuras: Hace tres años que enviamos las alegaciones al plan de ampliación de la V30 del ministerio de Fomento y no sabemos nada. ➡️ Michel Montaner:

▶️ Respuesta: Sin respuesta. 🙈🙉🙊

5️⃣ Nos preocupa la ejecución de los planes de igualdad, ¿cuál es el balance de la puesta en marcha de los dos planes, el interno y el externo? ➡️ Paqui Martínez

▶️ Respuesta: que ya están en marcha, sin concretar más. 🤔

Podéis ver la sesión completa en ➡https://www.youtube.com/watch?v=uVyLXyA5VXo&feature=youtu.be

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *