Ir a versión en castellano

  • Compromís Mislata i Xirivella es reuneixen amb les seues representants en les Corts per a repassar la situació de la mobilitat i el transport públic.

  • La Conselleria ha pressupostat 175.000 euros per a un estudi de no se sap ben bé què i que caldria concretar, es queixen des de Compromís.

Xirivella, 14.11.2019

Representants dels col·lectius municipals de Compromís de Mislata i Xirivella mantingueren dimecres una reunió de treball amb les diputades de Compromís a les Corts Valencianes Belén Bachero i Papi Robles, membres de la comissió d’infraestructures i transport de les Corts. La reunió ha servit per a repassar la situació de la mobilitat a l’àrea metropolitana de València i específicament en les poblacions de Mislata i Xirivella.

Javier Gil i Ricard Barberà, portaveus de Compromís a Mislata i Xirivella, han insistit en la necessitat de posar en marxa la integració tarifària de manera urgent. Alaquàs, Aldaia, Xirivella i el barris del Crist i de l’Avinguda de la Pau de Mislata pateixen especialment d’un mal transport i d’unes tarifes abusives, així ho ha vingut denunciant sistemàticament també la Plataforma pel Transport Públic de l’Horta Sud.

«La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, liderada pel PSOE, ens va prometre que la legislatura passada es posarien en marxa les noves concessions d’autobusos de l’àrea metropolitana. Per desgràcia tot continua igual. Ara en els pressupostos de 2020 de la Generalitat Valenciana hi ha algunes partides que parlen d’integració tarifària, però falta concreció. No volem que passe com amb els dos milions d’euros que s’aprovaren per a integració tarifària i que no han arribat a executar-se», explica Ricard Barberà.

Els assistents a la reunió coincidiren a dir que el problema que es facen propostes d’estudi de 175.000€ per a no se sap molt bé què, és que lleven credibilitat a tot el treball que ha anat fent tant el teixit associatiu com les mateixes administracions. «De totes maneres este estudi pot estar bé si serveix per a completar els anteriors i reforçar aspectes com mobilitat no motoritzada, accessibilitat o perspectiva de gènere, però la urgència és traure les concessions dels autobusos i aplicar els passos que ja plantegen el pla de mobilitat PMoMe o l’estratègic Uneix, elaborats per la mateixa Conselleria», explica Barberà.

Mobilitat en bicicleta i a peu

Xirivella i Mislata comparteixen nuclis de població separats per el nou llit del riu, però des de fa cinquanta anys només estan connectades pel pont d’accés de l’autovia A3 a València. Un pas molt deficient i perillós per a vianants, ciclistes i persones amb mobilitat reduïda. La solució definitiva passa per fer una passarel·la ampla, segura i segregada dels cotxes, emmarcada en una solució global per al nus que formen la V30 i l’entrada a València per l’autovia A3. Però, de manera urgent, fa falta millorar la seguretat, amb l’increment d’altura de la barana del pont i millora de la il·luminació. Fins ara el Ministeri de Foment, que actualment encapçala José Luis Ábalos, s’ha negat a fer eixa intervenció, de fet ni tan sols ha contestat les al·legacions que, fa tres anys, l’Ajuntament de Xirivella va presentar al projecte d’ampliació de la V30.

En este sentit Javier Gil també reclama a Foment que adeqüe l’accessibilitat de l’única passarel·la que queda a l’avinguda del Cid, actualment intransitable per a persones amb cadira de rodes. A més, el portaveu de Compromís per Mislata denuncia el sobrecost que representa per al veïnat de Mislata haver d’anar a l’Hospital de Manises, al pagar un plus per canvi de zona tarifària.

De la C3 al metro

Altres temes que van centrar l’atenció va ser la necessitat de reclamar al futur govern d’Espanya inversions en la línia de rodalia de trens que va a Utiel i Camporrobles. El punt clau estaria a resoldre l’entrada a l’estació del Nord per a poder tornar als temps anteriors a l’arribada de l’AVE. «La línia C3, amb tarifes unificades, amb horaris de pas adequats, amb més accessibilitat, podria prestar un servici similar al del metro per a poblacions com Aldaia, Alaquàs i Xirivella», assenyala Ricard Barberà.

Llegiu la notícia publicada en Levante-EMV

***************

Versión en castellano

Barberà: «En Xirivella no podemos continuar pagando más por el transporte público»

 

  • Compromís Mislata y Xirivella se reúnen con sus representantes en Les Corts para repasar la situación de la movilidad y el transporte público.
  • La Consellería ha presupuestado 175.000 euros para un estudio de no se sabe qué y que habría que concretar, se quejan desde Compromís.

 

Xirivella, 14.11.2019

Representantes de los colectivos municipales de Compromís de Mislata y Xirivella mantuvieron el miércoles una reunión de trabajo con las diputadas de Compromís a Les Corts Valencianes Belén Bachero y Papi Robles, miembros de la comisión de infraestructuras y transporte de Les Corts. La reunión ha servido para repasar la situación de la movilidad en el área metropolitana de València y específicamente en las poblaciones de Mislata y Xirivella.

Javier Gil y Ricard Barberà, portavoces de Compromís en Mislata y Xirivella, han insistido en la necesidad de poner en marcha la integración tarifaria de manera urgente. Alaquàs, Aldaia, Xirivella y los barrios del Cristo y de la avenida de la Pau de Mislata sufren especialmente de un mal transporte y de unas tarifas abusivas, así lo ha venido denunciando sistemáticamente también la Plataforma por el Transporte Público de L’Horta Sud.

«La Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, liderada por el PSOE, nos prometió que la legislatura pasada se pondrían en marcha las nuevas concesiones de autobuses del área metropolitana. Por desgracia todo continúa igual. Ahora en los presupuestos de 2020 de la Generalitat Valenciana hay algunas partidas que hablan de integración tarifaria, pero falta concreción. No queremos que pase como con los dos millones de euros que se aprobaron para integración tarifaria y que no han llegado a ejecutarse», explica Ricard Barberà.

Los asistentes a la reunión coincidieron en que el problema de que se hagan propuestas de estudio de 175.000€ para no se sabe muy bien qué es que quitan credibilidad a todo el trabajo que ha ido haciendo tanto el tejido asociativo como las propias administraciones. «De todos modos este estudio puede ser positivo si sirve para completar los anteriores y reforçar aspectos como movilidad no motorizada, accesibilidad o perspectiva de género, pero la urgencia es sacar las concesiones de los autobuses y aplicar los pasos que ya plantean el plan de movilidad PMoMe o el estratégico Uneix, elaborados por la propia Consellería», explica Barberà.

Movilidad en bicicleta y a pie

Xirivella y Mislata comparten núcleos de población separados por el nuevo cauce del río, pero desde hace cincuenta años solo están conectadas por el puente de acceso de la autovía A3 a València. Un paso muy deficiente y peligroso para peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida. La solución definitiva pasa por hacer una pasarela amplia, segura y segregada de los coches, enmarcada en una solución global para el nudo que forman la V30 y la entrada a València por la autovía A3. Pero, de manera urgente, hace falta mejorar la seguridad, con el incremento de altura de la barandilla del puente y mejora de la iluminación. Hasta ahora el Ministerio de Fomento, que actualmente encabeza José Luis Ábalos, se ha negado a hacer esa intervención, de hecho ni siquiera ha contestado las alegaciones que, hace tres años, el Ayuntamiento de Xirivella presentó al proyecto de ampliación de la V30.

En este sentido Javier Gil también reclama a Fomento que adecue la accesibilidad de la única pasarela que queda en la avenida del Cid, actualmente intransitable para personas con silla de ruedas. Además, el portavoz de Compromís per Mislata denuncia el sobrecoste que representa para el vecindario de Mislata tener que ir al Hospital de Manises, al pagar un plus por cambio de zona tarifaria.

De la C3 al metro

Otros temas que centraron la atención fue la necesidad de reclamar en el futuro gobierno de España inversiones en la línea de cercanías de trenes que va a Utiel y Camporrobles. El punto clave estaría en resolver la entrada a la estación del Norte para poder volver a los tiempos anteriores a la llegada del AVE. «La línea C3, con tarifas unificadas, con horarios de paso adecuados, con más accesibilidad, podría prestar un servicio similar al del metro para poblaciones como Aldaia, Alaquàs y Xirivella», señala Ricard Barberà.

Podéis leer la noticia publicada en Levante-EMV