Ir a versión en castellano

 La moció presentada per Compromís al ple de Xirivella de febrer reclamava al govern la creació d’un pla de transparència amb tres eixos principals: l’accessibilitat a les normatives i processos; l’auditoria social i el rendiment de comptes.

En un moment en què els polítics són considerats el primer impediment per resoldre els problemes de la ciutadania, fa falta valentia i visió política per implantar transparència contra la corrupció i el mal govern. En aquest sentit, en Compromís lamentem que el govern de Xirivella no siga capaç de presentar el seu propi pla de transparència.

Aquesta és la segona vegada que Compromís convida el PP a ser transparents. Al plenari d’octubre presentàrem mesures concretes de la ITA (International Transparency Agency) per donar transparència a l’administració local i el PP les rebutjà.

En aquest últim ple, Compromís ha convidat el govern de Xirivella a posar sobre la taula les seues pròpies mesures de transparència. Curiosament, el PP quan estava a l’oposició, reclamava als dos partits governants, PSOE i EU, més transparència i ara que té la possibilitat de fer-ho, per què no ho fa? Incompetència? Incapacitat? Altres prioritats?

A Compromís ens preocupa que ni el PSOE ni EU aplicaren mesures clares per la transparència mentre governaven, però més preocupant encara és que en menys de dos anys de govern a Xirivella, el PP ja necessite de l’opacitat i l’obscurantisme per governar. Això no és bon senyal. No volem saber què passa amb la gestió del nostre ajuntament només quan canviem de govern. Per això en Compromís no descansarem fins aconseguir que el plenari recolze un pla de transparència per a l’Ajuntament de Xirivella. I si per a fer-ho Compromís ha de governar Xirivella, treballem des d’ara mateix per fer-ho possible.

Versión en castellano

 

¿Dónde están los deseos de transparencia que mostraba el PP cuando ellos no gobernaban?

La moción presentada por Compromís en el pleno de Xirivella de febrero reclamaba al gobierno la creación de un plan de transparencia con tres ejes principales: la accesibilidad a las normativas y procesos; la auditoría social y el rendimiento de cuentas.

En un momento en que los políticos son considerados el primer impedimento para resolver los problemas de la ciudadanía, hace falta valentía y visión política para implantar transparencia contra la corrupción y el mal gobierno. En este sentido, en Compromís lamentamos que el gobierno de Xirivella no sea capaz de presentar su propio plan de transparencia.

Esta es la segunda vez que Compromís invita al PP a ser transparentes. En el plenario de octubre presentamos medidas concretas de la ITA (International Transparency Agency) para dar transparencia a la administración local y el PP las rechazó.

En este último pleno, Compromís ha invitado al gobierno de Xirivella a poner sobre la mesa sus propias medidas de transparencia. Curiosamente, el PP cuando estaba en la oposición, reclamaba a los dos partidos gobernantes, PSOE y EU, más transparencia y ahora que tiene la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no lo hace? ¿Incompetencia? ¿Incapacidad? ¿Otras prioridades?

En Compromís nos preocupa que ni el PSOE ni EU aplicaran medidas claras por la transparencia mientras gobernaban, pero más preocupante aún es que en menos de dos años de gobierno en Xirivella, el PP ya necesite de la opacidad y el oscurantismo para gobernar. Eso no es buena señal. No queremos saber qué pasa con la gestión de nuestro ayuntamiento solo cuando cambiamos de gobierno. Por eso en Compromís no descansaremos hasta conseguir que el plenario apoye un plan de transparencia para el Ayuntamiento de Xirivella. Y si para hacerlo Compromís debo gobernar Xirivella, trabajaremos desde ahora mismo para hacerlo posible.