Ir a versión en castellano

Al Cap i Casal alguns s’escandalitzaven a l’inici de març pel fet que un any més torne la intifalla a les mascletades, com si això anara en contra de l’esperit de les falles. Les falles nasqueren per fer broma, ridiculitzar i denunciar situacions quotidianes i personatges estrambòtics. I ara justament anem ben servits de tot això.

El foc és per tradició un element purificador, un element per reiniciar el sistema de valors i el sistema de convivència, si més no, simbòlicament. Ací a Xirivella en Compromís volem fer una falla on cremen tots els corruptes i desvergonyits, perquè sense reinicialitzar el sistema anem molt malament. Volem fer una falla per cremar moltes coses i encetar un camí clar i decidit cap a la transparència i la participació ciutadana.

En algun temps un sobre s’emprava per enviar cartes, per comunicar-se. Ara la força de la tecnologia, ha deixat obsolets els telèfons fixes, mentre que mòbils, twiters, facebook, tuentis i altres males bèsties lluiten per atraure el nostre temps i les nostres paraules. Curiosament ara tornen a l’actualitat els sobres. Els sobres de la ignomínia, els sobres de la PPoca vergonya, els sobres dels acomiadaments diferits, i les mentides i les voluntats indecents comPPrades.

Bones Falles 2013! Senyor pirotècnic, pot començar la mascletada!

Versión en castellano

En fallas, convertiremos en humo la corrupción!

En el Cap y Casal algunos se escandalizaban al inicio de marzo por el hecho de que un año más vuelve la intifalla a las mascletadas, como si eso fuera en contra del espíritu de las fallas. Las fallas nacieron para hacer broma, ridiculizar y denunciar situaciones cotidianas y personajes estrambóticos. Y ahora justamente andamos sobrados de todo eso.

El fuego es por tradición un elemento purificador, un elemento para reiniciar el sistema de valores y el sistema de convivencia, cuando menos, simbólicamente. Aquí en Xirivella en Compromís queremos hacer una falla donde se quemen todos los corruptos y desvergonzados, porque sin reinicializar el sistema vamos muy mal. Queremos hacer una falla para quemar muchas cosas y abrir un camino claro y decidido hacia la transparencia y la participación ciudadana.

En un tiempo los sobres se empleaban para enviar cartas, para comunicarse. Ahora la fuerza de la tecnología ha dejado obsoletos los teléfonos fijos, mientras que móviles, twiters, facebook, tuentis y otras malas bestias luchan por atraer nuestro tiempo y nuestras palabras. Curiosamente ahora vuelven a la actualidad los sobres. Los sobres de la ignominia, los sobres de la PPoca vergüenza, los sobres de los despidos diferidos, y las mentiras y las voluntades indecentes comPPradas.

¡Felices fallas 2013! Señor pirotécnico, puede empezar la mascletada!